Odstąpienie od umowy

Wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Amefa Polska, Bokserska 64, 02-690 Warszawa, sklep@amefa.pl, Telefon: 882 004 050) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną lub w inny dogodny lub możliwy sposób). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej

https://sklep.amefa.pl/Odstapienie-od-umowy-cabout-pol-11.html.

Klient ma 14 dni na odesłanie towaru od chwili, kiedy powiadomił sklep o odstąpieniu od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy  lub od dostarczenia towaru. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku ze zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwracany przez Klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient. Gdy Klient zleca przewoźnikowi przesyłkę ryzyko utraty / uszkodzenia towarów przechodzi na Klienta w chwili dostarczenia towaru przewoźnikowi (bez uszczerbku dla praw konsumenta wobec przewoźnika). Prosimy o dołączanie dowodu zakupu do zwracanego towaru, co znacznie przyspieszy procedurę zwrotu.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat Amefa Polska, Bokserska 64, 02-690 Warszawa , sklep@amefa.pl , Telefon: 882 004 050

Zakupiony towar należy zwrócić na adres magazynu firmy Amefa:

Lear Sp. z o.o. ul. Stargardzka 8A 54-156 Wrocław

 

Poniżej informacje, które powinny znaleźć się w takim oświadczeniu o Odstąpieniu od Umowy, co ułatwi sprawną i szybką obsługę Klienta:

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Numer zamówienia

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

- Numer konta bankowego do zwrotu płatności

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY.DOC

 

 

 


 

<
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Akceptuję
pixel