Darmowa dostawa od 250,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Odstąpienie od umowy

 

Prawo do odstąpienia od umowy

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Amefa Polska, Bokserska 64, 02-690 Warszawa, sklep@amefa.pl, Telefon: 882 004 050) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną lub w inny dogodny lub możliwy sposób). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY wzór

 

Klient ma 14 dni na odesłanie towaru od chwili, kiedy powiadomił sklep o odstąpieniu od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy  lub od dostarczenia towaru. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku ze zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwracany przez Klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient. Gdy Klient zleca przewoźnikowi przesyłkę ryzyko utraty / uszkodzenia towarów przechodzi na Klienta w chwili dostarczenia towaru przewoźnikowi (bez uszczerbku dla praw konsumenta wobec przewoźnika).

Prosimy o dołączanie dowodu zakupu do zwracanego towaru, co znacznie przyspieszy procedurę zwrotu.

 

ZGŁOSZENIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 Adresat:  Amefa Polska, Bokserska 64, 02-690 Warszawa , sklep@amefa.pl , Telefon: 882 004 050

 

Poniżej informacje, które powinny znaleźć się w takim oświadczeniu o Odstąpieniu od Umowy, co ułatwi sprawną i szybką obsługę Klienta:

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Numer zamówienia

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

- Numer konta bankowego do zwrotu płatności

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Zakupiony towar należy zwrócić na adres:

 

Nazwa i adres magazynu firmy Amefa:                                                                                                                                            

"LEAR Sp. z o.o."

Segro Logistics

Hala nr 1- rampa 37

ul. Targowa 4

52-326 Wrocław

tel. +48 517 950 522

 

 

 

 

 


 

pixel